• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ทันตแพทย์ดีเด่น ด้านบริหารวิชาการ จากทันตแพทยสภา

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ทันตแพทย์ดีเด่น ด้านบริหารวิชาการ จากทันตแพทยสภา

โดยพิธีรับรางวัลจัดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ