• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562”

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562” รายละเอียดดูเอกสารแนบข้างท้าย

สำหรับรายละเอียดของหลักสูตร ดูได้ที่ http://www.dent.chula.ac.th/dent_2017/dental-assistant-program.php