• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปรับค่ารักษาทางทันตกรรม เริ่มตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปรับค่ารักษาทางทันตกรรม เริ่มตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับค่ารักษาทางทันตกรรม ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดูได้ที่ http://www.dent.chula.ac.th/hospital/fee.php