• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563  

รายละเอียดการรับสมัคร และใบสมัคร ดูได้ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง