• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของบุคลากร และการให้บริการทางทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563