• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัจจิมา จันท์แสนโรจน์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก โครงการ C2F Postdoctoral Fellowship ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ในงานประชุม the 8th Annual Meeting of the Society for Stem Cell Research

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัจจิมา จันท์แสนโรจน์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก โครงการ C2F Postdoctoral Fellowship ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ งานวิจัยหัวข้อ Magnetic three-dimensional bioprinting platforms towards epithelial regeneration of salivary gland-like organoids and their exosomes ในงานประชุม the 8th Annual Meeting of the Society for Stem Cell Research ซึ่งจัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี Assistant Professor Dr. Joao Ferreira เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Congratulation to Dr. Ajjima Chansaenroj, Postdoctoral Researcher under C2F Fellowship from CUDENT Bioprint 3D lab, STAR Exocrine Biology and Regeneration Research. Dr. Ajjima won poster presentation award for the project entitled “Magnetic three-dimensional bioprinting platforms towards epithelial regeneration of salivary gland-like organoids and their exosomes” at the 8th Annual Meeting of the Society for Stem Cell Research held by Faculty of Medicine Siriraj Hospital. This project was conducted under Assistant Professor Dr. Joao Ferreira supervision.