คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการหลักสูตรควบข้ามระดับระหว่างคณะทันตแพทย์ กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการหลักสูตรควบข้ามระดับระหว่างคณะทันตแพทย์ กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรฦกคุณ อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ