คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับภาควิชา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดให้บริการรักษาทางทันตกรรมฟรี ***เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางหน่วยฯกำหนด (ฟรีเฉพาะค่ารักษา)***