• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ กรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว ด้วยบัตรประชาชน

ผู้ที่มาใช้บริการทางทันตกรรมที่โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ใช้สิทธิของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว ในการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สามารถใช้บัตรประชาชนในการใช้สิืทธิื์ ณ จุดชำระเงิน  (ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93 และ คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป