• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


สัมมนาคณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมสัมมนาคณาจารย์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 

ณ โรงแรม Evason Hua Hin อ.ปรานบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

กรุณาตอบกลับการเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ http://www.gg.gg/dent1 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร 88652 และ 89016