• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัด "ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 19"

สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัด "ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 19" ติดตามข่าวได้ที่ Facebook Page https://web.facebook.com/wannabedentistchula/