• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (รับตรงร่วมกับ กสพท) ปีการศึกษา 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับตรงร่วมกับ กสพท) ปีการศึกษา 2561  ดูได้รายชื่อได้จากเอกสารแนบข้างท้าย 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวและทำสัญญา ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ และห้องประชุมสี สิริสิงห อาคารอาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 2