• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และสัญญายืมอุปกรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และสัญญายืมอุปกรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดูได้ที่เอกสารที่แนบมา ด้านล่าง)

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตามรายชื่อที่ประกาศฯ ไปก่อนหน้านี้ ศึกษาหลักปฏิบัติในการทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และสัญญายืมอุปกรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เข้าใจ ส่วนเอกสารสำหรับทำสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง