• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพุธวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า เวลา 8.00 น.