• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการทำสัญญา เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ กำหนดวันทำสัญญาการเป็นนิสิต ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดูในเอกสารแนบ 

ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เตรียมเอกสารตามที่แนบมาข้างท้าย