• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป