• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการทางทันตกรรมฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุข วันที่ 19 ตุลาคม 2561

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการทางทันตกรรมฟรี จำนวน 1,700 ราย (ผู้ใหญ่ 1,500 ราย เด็ก 200 ราย) ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย