• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Innovation จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. พสุธา ธัญญะกิจไพศาล อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ หัวหน้าโครงการวิจัย  ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน “ใบกะเพรา-สวิมมิ่งแคร์ : เจลป้องกันผิวฟันจากกรดคลอรีน ลดการเสียวฟันและการทำลายเคลือบฟัน ขณะว่ายน้ำ” จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Center of Excellence for Life Sciences (public organization) (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงาน  Thailand Lab Internation 2018  เมื่อวันที่12-14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา

ใบกะเพรา - สวิมมิงแคร์” นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยคณาจารย์จุฬาฯ ภายใต้ชื่อ 4Ds projects  (ประกอบด้วย ภาควิชาเคมีและภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์) และหลักสูตรสหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผลิตภัณฑ์เจลทาเคลือบฟันเพื่อป้องกันอาการเสียวฟันจากการถูกคลอรีนทำลายผิวฟันในขณะว่ายน้ำ โดยทาเจลด้านบนของ Mouthguard ที่ทำเฉพาะบุคคลก่อนลงสระว่ายน้ำ ซึ่งได้ทำการทดลองในกลุ่มเด็กที่ว่ายน้ำในสระว่าย พบว่าได้ผลเป็นอย่างดี ทำให้ฟันไม่กร่อนและไม่สูญเสียแคลเซียม เห็นผลหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ 1 สัปดาห์ ทำให้เกิดอาการเสียวฟันน้อยลง สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่เหมาะสม