• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทญ.ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ ที่ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ จากงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ ที่ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์  จาก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

อาจารย์ ฑัณฑริรา เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่และทันตแพทย์คนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ จากการที่มีผลงานวิจัยจำนวนมาก และโดดเด่นที่สุดของนักวิจัยทั้งประเทศ