คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การใช้ยาทางทันตกรรมอย่างสมเหตุผล ในผู้สูงอายุ”

เอกสารประกอบคำบรรยาย ดูในเอกสารดาวน์โหลดที่ด้านล่าง

ดูวีดีโอย้อนการบรรยายย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=373814016968381&extid=4bp1NVBU4BFD8T39