คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน


รับสมัครตำแหน่ง พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง พยาบาล P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,330 บาท (หากมีประสบการณ์อาจได้ รับการพิจารณามากกว่าที่กําหนด) เพื่อปฏิบัติงานประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน รายละเอียดดูได้ที่  http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3303.pdf