• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน


รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ช่างทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ช่างทันตกรรม)  จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,810 บาท (หากมีประสบการณ์อาจได้ รับการพิจารณามากกว่าที่กําหนด) เพื่อปฏิบัติงานใน หน่วยปฏิบัติการทันตกรรม โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียดดูได้ที่ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3221.pdf