• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน


รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) จำนวน 2 อัตรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,190 บาท เพื่อปฏิบัติงานใน หลักสูตรทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม และทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียดดูได้ที่ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3365.pdf