• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครงาน


รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,500 บาท (หากมีประสบการณ์อาจไดืรับ การพิจารณามากกว่าที่กําหนด) เพื่อปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียดดูได้ที่ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_3364.pdf