• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ภายนอก


โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) จัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา  ดังนี้

1. หลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร

    21-22 เมษายน 2561 (หมดเขตสมัคร 18 เมษายน 2561) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

    ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/lKffE6CaU8Gvoe673 

2. หลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้สอน

   รุ่น 1 วันที่ 16-17 มิถุนายน และ 20 ตุลาคม 2561 (หมดเขตสมัคร 1 มิถุนายน 2561) ณ โรงแรมอโนมา

   รุ่น 2 วันที่ 29-30 มิถุนายน และ 27 ตุลาคม 2561 (หมดเขตสมัคร 15 มิถุนายน 2561) ณ โรงแรมอโนมา

   ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/u1f1LpYqWvxNPCJT2

3. หลักสูตรเรื่อง AUN-QA Implementation and Gap analysis

    รุ่น 1 วันที่ 27-28 เมษายน 2561 (หมดเขตสมัคร 18 เมษายน 2561) ณ โรงแรมอโนมา

    รุ่น 2 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 (หมดเขตสมัคร 4 พฤษภาคม 2561) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

     ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/U1JhSdrpFBUkTXVk1

4. หลักสูตรเรื่อง ทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
    รุ่น 1 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 (หมดเขตสมัคร 1 พฤษภาคม 2561) ณ โรงแรมอโนมา

    รุ่น 2 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 (หมดเขตสมัคร 25 พฤษภาคม 2561) ณ โรงแรมอโนมา

    รุ่น 3 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 (หมดเขตสมัคร 8 มิถุนายน 2561) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

     ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/diandz9qB8E1nubr2

5.หลักสูตรเรื่อง ทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT indicators

    รุ่น 1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 (หมดเขตสมัคร 29 มิถุนายน 2561) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

    รุ่น 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 (หมดเขตสมัคร 6 กรกฎาคม 2561) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส  

     ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/3HxPxfNScz9xRPxZ2

หมายเหตุ ทุกหลักสูตร รับจำนวนจำกัด (first come, first serve) รายละเอียด ดูได้จากเอกสารแนบ