• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ภายนอก


TMDU จัดการอบรม "International Faculty Development Course (IFDC)"

TMDU จัดอบรม "International Faculty Development Course (IFDC) -Essential Expertise for Clinical Dentistry for Dental Professionals 2018” ระหว่างวันที่ 27 พฤษจิกายน - 6 ธันวาคม 2561 หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รายละเอียด และใบสมัคร ดูในเอกสารแนบ