• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ภายนอก


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Crucial Conversations สำหรับหัวหน้าภาควิชา

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Crucial Conversations สำหรับหัวหน้าภาควิชา 
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง)
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

สมัครได้ที่ https://www.intranet.chula.ac.th/hrm/webform/node/35 
แนะนำหลักสูตร https://drive.google.com/file/d/1Hd2dTmasOcDsbf-Oj1EZLa10MFNI-XF0/view
ตรวจสอบรายชื่อการอบรม https://www.intranet.chula.ac.th/hrm/webform/node/36