• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ภายนอก


ประชุมและสัมมนาวิชาการทางการแพทย์ "Medical Devices ASEAN 2018" (MDA Congress 2018)

บริษัท Impact Exhibition Mananagement ผู้จัดงาน Medical Devices ASEAN 2018 (MDA Congress) งานแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดดูได้ที่เอกสารแนบ

Download | MDA 2018 congress |