• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ภายนอก


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดอบรม "เทคนิคนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่น 1"

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรม "เทคนิคนำเสนออย่างมืออาชีพ  รุ่น 1" จำนวน 40 คน  ในวันที่ 2 และ 9 กรกฎาคม 2561 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท 

สมัครอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบข้างท้าย)