• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ภายนอก


ทันตแพทยสภา การศึกษาต่อเนื่อง (CE) ของทันตแพทย์ไทย

เมื่อโลกเปลี่ยนไป อะไรก็เปลี่ยนแปลง การศึกษาต่อเนื่อง(CE) เป็นสิ่งที่วิชาชีพต้องการันตีกับสังคมว่าทันตแพทย์ไทยมีการเคลื่อนไหวในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เชิญชวนทุกท่านร่วมกันเปิดใจเพราะมันไม่ได้ยากกว่าที่คิด

ติดตามรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ 
FB: Thaidentalcouncil และ Line@:@thaidentalcouncil