• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ภายนอก


รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 (ล่าสุด) จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 (ล่าสุด) ท่านใดสนใจ กรุณาดาวน์โหลดได้จาก link ด้านล่าง

http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=2422&filename=pd

หรือจากไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง