คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่


7 - 8 พฤศจิกายน 2563 : หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการรักษาทางทันตกรรม ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้บริการตรวจ และรักษาสุขภาพในช่องปาก อุดฟัน  ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด ให้แก่ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่  โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมอีกด้วย เมื่อระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สรุปจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 320 คน