คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่


24 พฤศจิกายน 2563 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ บริเวณชุมชนโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยให้บริการตรวจ และรักษาสุขภาพในช่องปาก อุดฟัน  ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และเคลือบฟลูออไลด์ ให้แก่ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่  โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมอีกด้วย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณชุมชนโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ