คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่


3 ตุลาคม 2561 : หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการรักษาทางทันตกรรม ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ  มูลนิธิทันตวัตกรรม ในพระบรมราชูปภัมถ์ ออกหน่วยให้บริการทันตกรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร