• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุม - สัมมนา


7-9 พฤศจิกายน 2561 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง Microdentistry International Symposium: From Basic to Professional

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง  Microdentistry International Symposium: From Basic to Professional ในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.cuendodontics.com