• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุม - สัมมนา


18 ธันวาคม 2561 : โครงการการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง Cutting Edge in Implant Dentistry and Esthetic Restorations

หน่วย Maxillofacial Prosthodontics และหลักสูตรทันตกรรมสวยงามและรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง Cutting Edge in Implant Dentistry and Esthetic Restorations ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93

Download | File 1 |