• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


13 ธันวาคม 2562 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เลเซอร์ของเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) จำนวน 1 เครื่อง

2019-12-13
Download | File 1 |