• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


23 กรกฎาคม 2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 จำนวน 1 งาน

2020-07-23
Download | File 1 |