• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


15 มิถุนายน 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Spectrometry หรือ EDS) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-06-15
Download | File 1 |