คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


7 มิถุนายน 2565 : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าแรงสูงจากลอยอากาศเป็นใต้ดิน (ระยะที่ 2) จำนวน 1 งาน

2022-06-07
Download | File 1 |