• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


5 กรกฎาคม 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 5 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2018-07-05
Download | File 1 |