• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


12 กรกฎาคม 2561 : ประกาศ เปลี่ยนแผนการจัดซื้อ กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 10 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-07-12
Download | File 2 |