• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


26 กรกฎาคม 2561 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงชั้น 11-12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 (ระยะที่ 2) จำนวน 1 งาน

2018-07-26
Download | File 1 |