• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


25 กันยายน 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงชั้น 11 - 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 (ระยะที่ 2 ) จำนวน 1 งาน

2018-09-25
Download | File 1 |