• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


พิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (Graduation Day of the 2017 Academic year)

ไฟล์รูปถ่ายสตูดิโอ เข้าดาวน์โหลดได้ที่ 

ไฟล์รูปถ่ายขณะรับประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรบนเวที เข้าดาวน์โหลดได้ที่ 

ไฟล์รูปถ่ายจากตู้สติกเกอร์ 

ไฟล์ภาพหมู่