• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


พิธีไหว้ครูบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (Teacher Appreciation ceremony, Academic year 2018)

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห อาคารสมเด็จย่า93

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

August 30, 2018

See Sirisinha Auditorium

2nd floor,Somdejya 93 Bldg

Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University