• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


พิธีปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (Orientation for Graduate Students, Academic year 2019)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93

August 8, 2019

@ See Sirisinha Auditorium
2nd floor, Somdejya 93 Building.