• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


พิธีไหว้ครูบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Teacher Appreciation ceremony, Academic year 2020)

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห อาคารสมเด็จย่า93

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

September 11, 2020

See Sirisinha Auditorium

2nd floor,Somdejya 93 Bldg

Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University