• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า