• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก


รศ. ทญ. ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์ (Assoc. Prof.Risa Chaisuparat, D.D.S., Ph.D.)

last update : February 19, 2020

Qualification

Ph.D. (Oral and Experimental Pathology) U. of Maryland at Baltimore, USA B.E. 2552
Diplomate, Thai Board of Oral Diagnostic Sciences The Dental Council B.E. 2553
Diplomate, American Board of Oral and Maxillofacial Pathology USA B.E. 2551
Cert. (Oral and Maxillofacial Pathology) U. of Maryland at Baltimore, USA B.E. 2549
D.D.S. honors (Dentistry)  Chulalongkorn University B.E. 2544

 

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Review Article

Download | Risa Chaisuparat |